Продукти
Европейската програма Конкурентоспособност
Евперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности
Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма - Конкурентоспособност

 

Съобщение за приключване на Проект по програма “Повишаване на конкурентоспособността на Перси ООД“

На 13.10.2013 год. успешно приключи проект № BG161PO003-2.1.12-0871 “Повишаване на конкурентоспособността на Перси ООД чрез внедряване на интегрирана ERP система” и по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС-02-141/27.04.2012 г. Проекта се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. В рамките на проекта беше внедрена ERP система и бяха закупени дълготрайни материални активи необходими за нейното внедряване. Безвъзмездната помощ на ЕФРР е на стойност : 87 975,00 лева., където стойността на проекта на бенефициента Перси ООД е 140 760,00 лева.

1. Сключен договор с „И Ар Пи България” ООД след проведена процедура „Договаряне без публикуване на пояснителен документ” с предмет : „ Разработване и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) система за нуждите на „Перси” ООД ” по договор за безвъзмездна финансова помощ No. 4MC-02-141/27.04.2012 год., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, с бенефициент „ПЕРСИ” ООД

2. Сключен договор с „Веспо 41” ООД след проведен избор по реда на чл.12 от ПМС 55/12.03.2007 год. с предмет : „ Доставка на сървър, 3 бр. работни станции и баркод принтер” по договор за безвъзмездна финансова помощ No. 4MC-02-141/27.04.2012 год., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, с бенефициент „ПЕРСИ” ООД

Количка
0 продукта

0 .00 USD
без ДДС

прегледай | поръчай
Свържете се с нас
0700 42030
 
Търговски отдел:
sales@persy.com

Сервизен отдел:


Intel Technology Provider Platinium

Intel Technology Provider HPC Data Centre Specialist

nVidia - Partner Force - TESLA Prefered Provider

Електронен бюлетин
Научавайте веднага за нови продукти, промоции и новини!


Перси ООД работи със система за управление на качеството ISO 9001:2008
Сертификат No. 90810529

Плащания
цените в лева се калкулират по курс продава на RBB в деня на плащане