Продукти
Европейската програма Конкурентоспособност
Евперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности
Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

На 06.03.2017 г. фирма „ПЕРСИ“ ООД подписа Административен договор с Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No. BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ с референтен номер BG16RFOP002-2.002-0108 и наименование на проектното предложение: „Развитие на управленския капацитет и растеж в „Перси“ ООД“. Договорът е с дата на приключване 06.09.2018 година и обхваща внедряване и сертифициране по стандарти ISO 14001, ISO 27001, внедряване и сертифициране по публикациите на НАТО от серията AQAP, както и надграждане на действаща ERP система с модули с нови функционалности. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 88 004,00 лева, където стойността на проекта на бенефициента „Перси“ ООД е 125 720,00 лева.

Количка
0 продукта

0 .00 USD
без ДДС

прегледай | поръчай
Свържете се с нас
0700 42030
 
Търговски отдел:
sales@persy.com

Сервизен отдел:


Intel Technology Provider Platinium

Intel Technology Provider HPC Data Centre Specialist

nVidia - Partner Force - TESLA Prefered Provider

Електронен бюлетин
Научавайте веднага за нови продукти, промоции и новини!


Перси ООД работи със система за управление на качеството ISO 9001:2008
Сертификат No. 90810529

Плащания
цените в лева се калкулират по курс продава на RBB в деня на плащане