Продукти
Европейската програма Конкурентоспособност
Евперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности
Европейски фонд за регионално развитие

Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности

 
 
Обява за „Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности, във връзка с изпълнение на договор  № BG16RFOP002-2.002-0108-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж в МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, проект  „Развитие на управленския капацитет и растеж в „ПЕРСИ” ООД“.Документи по обявата (връзки към файлове в .doc формат):


1. Публична покана по чл. 51 от от ЗУСЕСИФ

2. Изисквания към офертите от ПМС №160/01.07.2016 г.

3. Оферта за участие в процедура

4. Методика за оценка на офертите

5. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

6. Проект на договор

7. Техническа спецификация

Количка
0 продукта

0 .00 USD
без ДДС

прегледай | поръчай
Свържете се с нас
0700 42030
 
Търговски отдел:
sales@persy.com

Сервизен отдел:


Intel Technology Provider Platinium

Intel Technology Provider HPC Data Centre Specialist

nVidia - Partner Force - TESLA Prefered Provider

Електронен бюлетин
Научавайте веднага за нови продукти, промоции и новини!


Перси ООД работи със система за управление на качеството ISO 9001:2008
Сертификат No. 90810529

Плащания
цените в лева се калкулират по курс продава на RBB в деня на плащане