Продукти
Европейската програма Конкурентоспособност
Евперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности
Европейски фонд за регионално развитие

За Перси

Основана: 1990 в гр. София, България

Управител: дипл. инж. Евгений Кърпачев

Дейност
Перси ООД е системен интегратор и производител на висококачествени сървърни и компютърни системи. Фирмата присъства на пазара повече от 29 години и непрекъснато внедрява водещи идеи и технологии в производството си. Сертифицирана е по ISO 9001:2015, ISO 27000, ISO 14000, AQAP за качество по стандартите на NATO - стандарти, гарантиращ отлична организация на търговския, производствения и сервизния процеси. Регистрираната търговска марка „STINGER”, собственост на Перси, осигурява на потребителите безкомпромисна 36-месечна гаранция върху труда и компонентите в тях. Всички сървърни и компютърни конфигурации преминават тестове за качество, стабилност и съвместимост с най-разпространените операционни системи. Квалифицираните специалисти на фирмата предлагат на клиентите комплексна услуга – от проучване и формулиране на изискванията, през проектиране и изработване на системите до пълната им интеграция.

Работейки упорито, разбирайки всички нужди и изисквания на потребителите, ние успяхме да отвоюваме най-тежката част от българския пазар на информационни технологии - тази част, където всеки компромис към качеството на техниката е недопустим.

Мисия
Създаване и реализация на продукти и услуги в областта на информационните технологии задоволяващи и най-високите експлоатационни изисквания на потребителите. Осмисляйки потребностите на клиентите ние се стремим да предложим оптимален баланс между техническото решение, обслужването и стойността на нашите продукти. Убедени сме, че постигането на максимален ефект от нашите продукти при минимални общи разходи за притежание, съдейства на нашите клиенти да постигат своите бизнес цели.

Визия
- Да работим упорито, да сме гъвкави и модерни, квалифицирани и ефективни, мотивирани и отлично разбиращи потребностите на пазара и клиентите.
- Да предлагаме първокласна комплексна услуга – от проучване и формулиране на изискванията, през проектиране и изработване на системите до пълната им интеграция.
- Максимално отзивчивото отношение към клиентите, коректното поведение спрямо партньори и конкуренти и стриктното спазване на законите са принципите от които се водим.
- Служителите са основен ресурс на фирмата. Грижата за тях и добрите условия за труд са основа за постигане на целите и възходящото развитие на фирмата.

Цели
-
Издигане имиджа на фирмата и продуктите и до нивото на утвърдените и световно известни лидери в бранш информационни технологии чрез доказване и поддържане на превъзходство в качеството на продуктите и обслужването на клиентите.
- Прецизна работа с ключовите клиенти и добавяне на нови клиенти от всички браншове чрез правилна, коректна и интелигентна маркетингова и рекламна политика.
- Постигане на органична връзка и положителна обратна връзка между системата за управление на бизнеса и финансите на предприятието и системата за управление на качеството.

Политика
Политиката по качеството на фирма Перси е отражение на безусловната убеденост на ръководството, че съответствието на дейностите и процесите със изискванията на СУК е необходимо условие за  осигуряване на нужното на клиентите качество на продуктите и услугите.

- Ръководството, в ролята си на лидер на предприятието, предприема всички необходими действия така, че мисията, визията ,целите и политиката да бъдат осъзнати и приети като такива от служителите на фирмата, да бъдат ръководното начало и рамките на техните действия.
- Да бъдем близо до клиента и да можем бързо и максимално подробно да анализираме потребностите му и да предложим удовлетворяващото го решение.
- Периодично анализиране и усъвършенстване на изградената вътрешна структура и система на работа, със ясно разпределени отговорности и правомощия определени в длъжностните характеристики и правилникът за вътрешният ред.
- Входящата и изходяща информация на всички процеси, се структурира и обработва прецизното и се съхранява надеждно. Това осигурява възможност на ръководството да взема навременни и адекватни решения, намалява действието на рисковете и увеличава възможностите за използване на положителните промени.
- Планът за постигане на целите по качеството е съобразен с бюджета и наличните икономически човешки и финансови ресурси. Ръководството отговорно наблюдава и контролира и актуализира при необходимост целите, плана и ресурсите.
- Цялата информация, необходима на персонала за да изпълнява задачите си в съответствие с политиката целите и СУК е достъпна, разбираема и отворена за усъвършенстване по негова инициатива.

Ръководството поощрява повишаване квалификацията на служителите, чрез самообучение, вътрешни обучения и осигурява време и ресурс за външни обучения и сертифициране на специалисти за дейности съвместими и допълващи основната и спомагащи за постигане на целите.

Количка
0 продукта

0 .00 USD
без ДДС

прегледай | поръчай
Свържете се с нас
0700 42030
 
Търговски отдел:
sales@persy.com

Сервизен отдел:


Intel Technology Provider Platinium

Intel Technology Provider HPC Data Centre Specialist

nVidia - Partner Force - TESLA Prefered Provider

Електронен бюлетин
Научавайте веднага за нови продукти, промоции и новини!


Перси ООД работи със система за управление на качеството ISO 9001:2008
Сертификат No. 90810529

Плащания
цените в лева се калкулират по курс продава на RBB в деня на плащане