Продукти
Европейската програма Конкурентоспособност
Евперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности
Европейски фонд за регионално развитие

Сервиз и поддръжка

   Техническа поддръжка

- разполагаме с он-лайн система за проверка статуса на компоненти, компютърна система или сървър приет в сервиза ни. От тази страница можете да проверите статуса на вече приет за ремонт компонент, както и да изпратите заявка за искане за сервизиране. Целта на тази заявка е да можете след това да изпратите компонента с куриер до сервизния ни център, както и да разберете дали е гаранционнен ремонта.


- всички ремонти и профилактики се извършват в сервизния ни център освен ако клиента не е закупил специалната ни услуга "Сервизиране на място - 8x5 - 3 години" предлагана за всички сървъри, дискови масиви и работни станции.

   Сервиз

- всякакви ремонтни дейности свързани с компютърната техника
- диагностика и ремонт на компютърни системи, сървъри, преносими компютри
- възтановяване на информация от RAID масиви (когато това е възможно)
- профилактика, и решаване на софтуерни проблеми

   Гаранционни Условия - сървъри, дискови масиви и работни станции

Компютърната техника се предава с инсталиран софтуер само и единствено, когато той е закупен от клиента и фигурира в настоящата гаранционна карта. Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на ПЕРСИ ООД, с адрес гр. София , ул. "Златна Добруджа" N°18, или на място при клиента срещу съответното заплащане за посещението. При възникване на хардуерен проблем, клиента транспортира повредената техника в оригинална опаковка и с цялата и прилежаща комплектация, както и оригинална гаранционна карта. При използването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента. Разходите за доставка на устройството от сервиза до клиента са за сметка на ПЕРСИ ООД.

Системата е минала 72 часови тестове. Не е желателно системата да бъде отваряна от неупълномощени от нас лица. При решение за евентуална подмяна на модулите или добавяне на нови, желателно е това да се извършва от квалифицирани специалисти на фирмата или от упълномощени от нас лица.
Рекламации за некомплектност и външни видими дефекти на стоката се признават само преди приемане на стоката. Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяна с нова. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е 30 дни (ако не е договорен друг). Периодична профилактика на техниката в сервиза на ПЕРСИ ООД не се счита за гаранционен ремонт и се заплаща от клиента. Сервизът не носи oтговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок.

ПЕРСИ ООД не носи гаранция за информацията съхранявана на дисковете и дисковите масиви на клиента или други информационни носители. Препоръчваме, да правите своевременни архиви на информацията си, тъй като дефектиране на техниката може да доведе до частична или пълна загуба на данни.
Гаранционните условия не включват възстановяване на изтрита или повредена информация. Дейностите по възстановяване на такава информация се съгласуват с клиента и се заплащат независимо от резултата.

Гаранционни срокове:

Гаранционен срок за сървъри, дискови масиви и компютърни системи - 36 месеца
* Гранция за Solid State Drives: Срокът определен в гаранционната карта, или до достигане на максималния брой презаписи определени от производителя. Solid State Drives , които са надвишили максималния брой презаписи, не подлежат на гаранционна подмяна.
* всички батерии продадени в състава на сървър, компютърна система или по отделно имат гаранция 12 месеца
* всички клавиатури, мишки, колонки и останала периферия носят оригиналната гаранция на производителя

Фирмата не носи отговорност при следните условия :

1. Загуба на информация вследствие заразяване на системата с вируси и от некоректен софтуер или неправилната му употреба.
2. При промяна на опциите в "Advanced Setup" и "Chipset Setup" на компютъра.Системата е тествана с оптимално настроени параметри, които не трябва да се променят от неоторизирани лица. В следствие на неудачна промяна на някоя от опциите, системата може да заработи нестабилно и това би довело до загуба на информация, която не може да бъде възстановена.
3. Повреда в следствие на природни бедствия (мълнии, наводнения, пожар и др.).
4. Проблеми възникнали от неизправности в електрическата мрежа: Системата трябва да се включва в занулен контакт и с напрежение 220V/50Hz. Свързването с други устройства да става при изключено електрозахранване. Цялата техника трябва да бъде в един разклонител.
5. Повреди възникнали от прегряване на системата. Не се препоръчва работа при температури по-високи от + 36°C и по-ниски от + 10° С.
6. Повреди в следствие на неправилен транспорт.
7. При установен опит за отстраняване на дефект от неупълномощени от нас лица.
8. Заливане на техниката с вода, кафе и всякакви други течности.

При неспазване, на което и да е от описаните условия, ремонтът се извършва за сметка на клиента.
Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия
Настоящата гаранция не ограничава по никакъв начин правата на потребителите и не отменя задълженията на продавача съгласно Закона за защита на потребителите


   Гаранционни Условия - компоненти

Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на ПЕРСИ ООД, с адрес гр. София ,ул. "Златна Добруджа" N°18. При възникване на хардуерен проблем, клиента е длъжен да транспортира повредената техника в оригинална опаковка и с цялата и прилежаща документация, както и оригинална гаранционна карта. При използването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента. Разходите за доставка на устройството от сервиза до клиента са за сметка на ПЕРСИ ООД. Рекламации за некомплектност и външни видими дефекти на стоката се признават само преди приемане на стоката. Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за подмяна с нова. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е 30 дни (ако не е договорен друг). Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок. ПЕРСИ ООД не носи гаранция за информацията съхранявана на дисковете и дисковите масиви на клиента или други информационни носители. Препоръчваме, да правите своевременни архиви на информацията си, тъй като дефектиране на техниката може да доведе до частична или пълна загуба на данни. Гаранционните условия не включват възстановяване на изтрита или повредена информация. Дейностите по възстановяване на такава информация се съгласуват с клиента и се заплащат независимо от резултата. Настоящата гаранция не ограничава по никакъв начин правата на потребителите и не отменя задълженията на продавача съгласно Закона за защита на потребителите. За стока, доставена от куриер, гаранцията се счита за приета, ако няма възражения, направени в еднодневен срок.

Фирмата не носи отговорност при следните условия :

1. Разкъсан гаранционен стикер, поставен на продукта от производителя, както и липсата на сериен номер.
2. Забележими външни увреждания върху тялото или електрониката на продукта.
3. Подмяна или липса на електронни или механични компоненти.
4. Гранция за Solid State Drives: Срокът определен в гаранционната карта, или до достигане на максималния брой презаписи определени от производителя. Solid State Drives , които са надвишили максималния брой презаписи, не подлежат на гаранционна подмяна.
5. Непълна комплектация на продукт
6. Повреда в следствие на природни бедствия (мълнии, наводнения, пожар и др.).
7. Проблеми възникнали от неизправности в електрическата мрежа: Компонента трябва да се включва в занулен контакт и с напрежение 220V/50Hz. Свързването с други устройства да става при изключено електрозахранване.
8. Повреди възникнали от прегряване на компонента. Не се препоръчва работа при температури по-високи от + 36°C и по-ниски от + 10° С.
9. Повреди в следствие на неправилен транспорт.
10. При установен опит за отстраняване на дефект от неупълномощени от нас лица.
11. Заливане на техниката с вода, кафе и всякакви други течности.

При неспазване, на което и да е от описаните условия, ремонтът се извършва за сметка на клиента.

Гаранционна подмяна :

Признатият за гаранционен продукт се подменя с продукт от същия модел и параметри при невъзможност за ремонт.
При условие, че продуктът е излязъл от производство или е недоставяем в момента са възможни следните ситуации на гаранционно обслужване по усмотрение на продавача: - продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарната му цена. И в двата случая на клиента се предоставя съответния кредит за получаване на определената сума или възможност за доплащане за друг модел / производител;
- продуктът се подменя без доплащане с продукт от същия модел и следващи по производителност параметри или със същите параметри, но от друг производител. Ако разликата в цените на двата модела надвишава 10% от цената на заменяния продукт, разликата над 10% се поема от клиента.

СОФТУЕРНО И ХАРДУЕРНО ОБСЛУЖВАНЕ

   Абонаментно обслужване фирми и корпоративни клиенти

При сключване на договор за абонаментно обслужване Вие получавате преференциална цени за следните услуги:

- Консултации в сферата на Информационните технологии
- Одит на сигурността в ИТ инфраструктурата на Вашата организация
- Планиране и интегриране на нови решения в зависимост от нуждите на Вашата организация
- Управление на съществуващата ИТ инфраструктура във Вашата организация
- Разширяване на съществуващата ИТ инфраструктура във Вашата организация
- Инсталации и преинсталации на работни станции под Microsoft Windows и GNU/Linux
- Инсталации, преинсталации, конфигуриране и консолидиране на сървъри под Microsoft Windows и GNU/Linux
- Инсталации и конфигуриране на периферни устройства
- BackUp решения
- Софтуерни телефонни централи
- Комуникационни сървъри
- CRM/ERP и сървъри за управление на документооборот

   Сервизни услуги без абонаментно обслужване

- Обща диагностика и отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми
- Инсталации, преинсталации и конфигуриране на операционни системи и приложен софтуер (само със софтуер на клиента)

Количка
0 продукта

0 .00 USD
без ДДС

прегледай | поръчай
Свържете се с нас
0700 42030
 
Търговски отдел:
sales@persy.com

Сервизен отдел:


Intel Technology Provider Platinium

Intel Technology Provider HPC Data Centre Specialist

nVidia - Partner Force - TESLA Prefered Provider

Електронен бюлетин
Научавайте веднага за нови продукти, промоции и новини!


Перси ООД работи със система за управление на качеството ISO 9001:2008
Сертификат No. 90810529

Плащания
цените в лева се калкулират по курс продава на RBB в деня на плащане