Продукти
Европейската програма Конкурентоспособност
Евперативна програма - Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Избор на изпълнител/и за надграждане на съществуваща ERP система с модули с нови функционалности
Европейски фонд за регионално развитие
Мрежово наблюдение с PRTG Network Monitor
Управлението и наблюдението на едно или няколко мрежови устройства не е сложна задача и за целта можете да използвате софтуера, който се предоставя със самите тях. Тези задачи обаче стават ...

15 Юли 2013 12:07
Управлението и наблюдението на едно или няколко мрежови устройства не е сложна задача и за целта можете да използвате софтуера, който се предоставя със самите тях. Тези задачи обаче стават трудни и дори непосилни, ако си имате работа с мрежи с голям брой устройства, които трябва да управлявате, наблюдавате и конфигурирате през цялото денонощие. Ето защо над 150 000 системни администратори от малки и големи организации по цял свят използват специализирания софтуер PRTG Network Monitor на германската компания Paessler, за да направят мрежите си по-бързи, по-отзивчиви и по-надеждни. PRTG е достъпно решение, което може лесно и бързо да се надгражда според вашите изисквания и при евентуално бъдещо разширение на вашата мрежа. Официален представител на продукта за България е „Перси“ ООД.

PRTG Network Monitor е мощен софтуерен инструмент, но същевременно се използва лесно и е предназначен за мрежовите специалисти за непрекъснато наблюдение на мрежите — 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Софтуерът се инсталира бързо и лесно под Windows (изисква .NET Framework 4.0), само за около 2 минути, с един инсталационен файл, който съдържа всичко необходимо, включително различните компоненти и базата данни, и започва да събира данни за свързаните мрежови компютри, приложения и други мрежови компоненти и да изпраща предупреждения при възникване на спешни ситуации, при които трябва да вземете решение, или за предстоящи проблеми. Предупредителни съобщения могат да се изпращат чрез електронна поща, кратки текстови съобщения и др. Първоначалното конфигуриране се подпомага от специален съветник, наречен Configuration Guru.

Обновяването на софтуера става автоматично, като потребителите могат да използват текущата стабилна версия или най-новите функции на две предварителни версии (Stable, Preview или Canary, които се обновяват съответно веднъж или два пъти в месеца, веднъж в седмицата или ежедневно). Цялата събрана информация се съхранява в собствена база данни (не Microsoft SQL) и може да се използва по всяко време за анализ и оптимизиране на работата на мрежовата среда и нейните компоненти. Данните се събират с помощта на различни технологии, протоколи и методи, от рода на WMI, SSH, SNMP, NetFlow, jFlow, sFlow, пакетно филтриране и др. Решението предлага над 130 вида софтуерни сензори, предназначени да наблюдават голям брой параметри, като например натоварването на процесора на определени системи, потока данни през техните мрежови интерфейси, свободното дисково пространство на устройства за съхранение на данни, работата на HTTP, SMTP, POP3, FTP сървъри и т. н. Интересно е, че споменатите сензори не са софтуерни компоненти, които се инсталират на наблюдаваните клиентски системи, а работят на централна машина или машини (тук се използва терминът „сонди“) и от тях наблюдават (сондират) състоянието на клиентските системи чрез описаните вече протоколи. Лицензът на PRTG Network Monitor зависи от броя сензори — приложението е безплатно при до 10 сензора, като можете да добавяте и закупувате допълнителни сензори, от каквито имате нужда и когато се наложи (много гъвкав модел за разширяване, изгоден за всички видове организации). Можете да създавате зависимости между отделните сензори — например за наблюдение на уеб-сървър се използва ping сензор и HTTP сензор и ако ping сензорът отчете грешка, системата веднага поставя съответния HTTP сървър в състояние на изчакване (администраторът ще получи само едно съобщение, че уеб-сървърът не работи, а не две, което намалява объркването в мрежи с голям брой сензори). Възможно е да се настроят и по-сложни сензори, които не само да следят за наличието на дадена услуга, но и да симулират определени действия (например имитация на покупка от онлайн магазин) и да изпълняват специфични скриптове, за да се гарантира, че услугите работят така, като се очаква. Добавянето на сензори става ръчно или автоматично за всяко наблюдавано устройство (което трябва да се добави в основаната конфигурация чрез интерфейса).

Когато пуснете PRTG Network Monitor, се стартира сървърен процес, а администраторският интерфейс за неговото управление представлява уеб-базиран интерфейс (AJAX), т. е. можете да се свържете към него от всяка машина в мрежата с Google Chrome или Mozilla Firefox (препоръчваните от производителя браузъри), но като алтернатива можете да пуснете конзола под Windows (така наречената Enterprise Console, която осигурява около 95% от функциите). Отлична характеристика е и наличието на специален интерфейс за мобилни устройства, който показва данните в оптимизиран вид. Достъпът до него става чрез приложение за мобилни устройства, като са налични версии за Apple iOS (iRPTG) и Android (RPTG-droid), така че администраторите винаги ще бъдат информирани за състоянието на мрежата.

С PRTG Network Monitor можете да наблюдавате компютри, работещи под Windows, Linux, Mac OS, Solaris, както и маршрутизатори, комутатори, уеб-страници, пощенски сървъри, и дори виртуални среди и онлайн услуги като Dropbox, Twitter и Skype. Устройствата се откриват автоматично и веднага се добавят сензори за тях, което прави инсталирането и настройките бързи и удобни (особено в мрежи с голям брой устройства), при това без да инсталирате отделен софтуер на всяко от тях. Огромният брой сензори и възможността за наблюдение от мобилни устройства осигуряват голяма функционалност и гъвкавост на приложението. Като цяло PRTG Network Monitor ще ви спести време, средства и ще ви предложи сигурност и надеждност, които всеки системен администратор ще оцени.Цена: започва от 300 евро, можете да изтеглите пълнофункционална 30-дневна пробна версия
За информация: www.paessler.com
източник: pcw.bg

Количка
0 продукта

0 .00 USD
без ДДС

прегледай | поръчай
Свържете се с нас
0700 42030
 
Търговски отдел:
sales@persy.com

Сервизен отдел:


Intel Technology Provider Platinium

Intel Technology Provider HPC Data Centre Specialist

nVidia - Partner Force - TESLA Prefered Provider

Електронен бюлетин
Научавайте веднага за нови продукти, промоции и новини!


Перси ООД работи със система за управление на качеството ISO 9001:2008
Сертификат No. 90810529

Плащания
цените в лева се калкулират по курс продава на RBB в деня на плащане